Згода користувача

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» gb.city.cv.ua , а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 1. Терміни та визначення

  1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету ініціатив жителів ОТГ, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та ОТГ.

  2. Бюджет ініціатив ОТГ (бюджет участі)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців Верхнянської ОТГ, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів сільського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету ініціатив ОТГ спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців Верхнянської ОТГ та здобули найбільшу підтримку серед мешканців громади шляхом рейтингового голосування.

  3. Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету сільської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

  4. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету ініціатив ОТГ.

  5. Автор проекту – фізична особа, якій виповнилося 18 років; ініціативна група та інші організації.

  6. Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами Положення

  7. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту.

  8. Голосування – процес визначення жителями ОТГ проектів-переможців, серед відібраних Експертною групою проектів.

  9. Адміністрація сайту - виконавчий орган сільської ради ОТГ.

  10. Результати голосування – підрахунок голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі.

  11. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів.

 1. Загальні умови

 2. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

 3. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

 4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

 5. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайтута його сервісів.

 6. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету ініціатив ОТГ.

 7. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

 8. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

 9. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

 10. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

 11. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

 12. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 13. Конкурс

 1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

 2. Організатором конкурсу виступає Верхнянська сільська рада ОТГ.

 3. Детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів здійснює Експертна група.  

 4. Експертна група  розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування.

 1. Реєстрація

 2. Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до сільської ради.

 3. Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Формі-проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.

 4. Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

 5. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

 6. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

 1. Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 1. 5. Подання проектів

 2. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

 3. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

 4. Автор повинен зібрати підписи 15-ти осіб і додати до проекту список підписів.

 5. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

 6. Автор підтверджує, що інформація, надана у Формі-проекті не порушує прав третіх осіб.

 7. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 1. 6. Оцінка проектів

 2. Експертна група залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку, якщо:

  1. Зібрано менше підписів за проект ніж це визначено Положенням про Бюджет ініціатив ОТГ.

  2. Суперечать діючим програмам Верхнянської ОТГ або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;.

  3. Реалізація проекту носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

  4. Реалізація проекту передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

  5. Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

 3. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів Верхнянської ОТГ в паперовому та електронному виді.

 4. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

 5. Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 20 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий Комісією з питань Бюджету участі.

 1. 7. Голосування

 2. Голосування за проекти здійснюється шляхом паперового у пунктах голосування, шляхом заповнення друкованої версії анкети, або електронного голосування у Системі.

 3. Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID та ЕПЦ.

 4. Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 3 робочих днів.

 5. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

 6. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

 1. 8. Реалізація проекту

 2. У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, Верхнянська сільська рада ОТГ реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів до закінчення бюджетого в рамках зазначеного автором і бюджету проекту.

 3. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою.

 4. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу. Експертна група здійснює перевірку виключно технічних вимог до проектів.

 5. У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

 6. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.